Gratun

Ճառեր

by Հովհան Մանդակունի
Ճառեր by Հովհան Մանդակունի
Ս. Հովհան Մանդակունի
Ա. Թուղթ հանցավոր վարքի խոստովանության մասին
Բ. Թուղթ ապաշխարության մասին
Գ. Թուղթ Պահքի պնդության մասին
Դ. Ընդունելի և ոչ ընդունելի աղոթքների մասին
Ե. Թուղթ տնանկներին ողորմելու մասին
Զ. Պտուղների [նվիրաբերման], զոհաբերության և ողորմության մասին
Է. Փոխ տալու և վաշխ վերցնելու մասին
Ը. Աղքատներին մխիթարելու մասին
Թ. Թուղթ քահանաների` ժողովրդի վրա տեսուչ լինելու մասին
Ժ. Բամբասողների և վարդապետներին չդատելու մասին
ԺԱ. Սիրո, մախանքի և նախանձի մասին
ԺԲ. Բարկացկոտ բարք ունեցողների մասին
ԺԳ. Ոխ պահողների և վրեժ լուծողների մասին
ԺԴ. Սակավ գողության մասին, որի համար չեն ապաշխարում
ԺԵ. Երդվելու չար սովորության մասին
ԺԶ. Հարբեցողների անօրինության մասին
ԺԷ. Անօրեն և դիվական թատերախաղերի մասին
ԺԸ. Թուղթ կնաթողների մասին
ԺԹ. Անասնամոլների, իգացողների և արվամոլների մասին
Ի. Աստծու թշնամիներին չսիրելու և նրանց հետ բարեկամություն չանելու մասին
ԻԱ. Կարկուտի ահավոր հարվածների մասին
ԻԲ. Սուրբ Խորհուրդին զգուշությամբ ու երկյուղով մոտենալու մասին
ԻԳ. Մխիթարության թուղթ վախճանվածների՝ այս աշխարհից [մեկնածների] մասին
ԻԴ. Ողբեր
ԻԵ. Խրատի [խոսք] զանազան առաքինությունների մասին
ԻԶ. Թուղթ հմայության, գուշակության և անօրեն կախարդների մասին
ԻԷ. Տեր Հովհան Մանդակունու կանոնները
ԻԸ. Քառասնօրյա պահքի մասին և նրա բաղդատությունը զատկական քառասուն [օրերի] հետ
ԻԹ. Սուրբ Երրորդության և մեր Աստծու` Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան մասին
Լ. Սիրո մասին
ԼԱ. Խրատի խոսք` ուղղված ճգնավորներին
© Gratun.org