Gratun

Ազգապատում, Հատոր Ա

by Մաղաքիա Օրմանեան
Ազգապատում by Մաղաքիա Օրմանեան
Վերահրատարակութեան Առիթով
Նախագիտելիք

Տէրն Մեր Յիսուս Քրիստոս

1. Եկեղեցւոյ Հաստատութիւն
2. Հայոց Եկեղեցի
3. Յիսուսի Ժամանակը
4. Աբգարի Պատգամաւորները

Ս. Թադէոս Առաքեալ

5. Եդեսիոյ Քարոզութիւնը
6. Երկու Թադէոսներ
7. Յուդա Թադէոս
8. Արտազու Քարոզութիւնը

Ս. Բարթուղիմէոս Առաքեալ

9. Բարթողիմէոսի Քարոզութիւնը
10. Առաքելոց Գերեզմանները
11. Ուրիշ Առաքեալներ
12. Ժամանակագրական Բաղդատութիւններ
13. Քարոզութեանց Թուականներ
14. Նուիրական Սրբութիւններ
15. Տօնելի Սուրբեր
16. Յիշատակելի Սուրբեր

Ս. Զաքարիա Հայրապետ

17. Ս. Զաքարիա Հայրապետ
18. Յաջորդութեան Ցուցակը
19. Աթոռներու Տարբերութիւններ
20. Արտազեան Յիշատակարան
21. Կանոնք Թադէոսի
22. Սիւնեաց Աթոռը
23. Սուրբ Ոսկեանք

Ս. Զեմենտոս Հայրապետ

24. Գործերն Ու Վախճանը

Ս. Ատրներսէհ Հայրապետ

25. Գործերն Ու Վախճանը
26. Սուքիասեան Խումբեր
27. Սուքիասեանց Նահատակութիւնը

Ս. Մուշէ Հայրապետ

28. Գործերն Ու Վախճանը
29. Սիւնեաց Եպիսկոպոսներ

Ս. Շահէն Հայրապետ

30. Գործերն ու Վախճանը

Ս. Շաւարշ Հայրապետ

31. Գործերն Ու Վախճանը

Ս. Ղեւոնդիոս Հայրապետ

32. Գործերն Ու Վախճանը
33. Անուններու Ընդհատում
34. Քրիստոնէութեան Շարունակութիւն
35. Սիւնեաց Աթոռ

Ս. Մեհրուժան Հայրապետ

36. Եւսեբիոսի Յիշատակութիւնը
37. Մեհրուժանի Ժամանակը
38. Տրդատի Հալածանքները
39. Թէոդորոս Սալահունի
40. Սուկաւէտի Նահատակներ
41. Նախալուսաւորչեան Քրիստոնէութիւնը
42. Մեր Դրութիւնը
43. Տարբեր Դրութիւններ

Տ. Ս. Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչ

44. Քաղաքական Պատմութիւն
45. Խոսրովի Սպանութիւնը
46. Գրիգորի Նախընթացը
47. Տրդատի Նախընթացը
48. Գրիգորի Չարչարանքները
49. Արտաշատի Վիրապը
50. Ներսէհի Յարձակումը
51. Հռիփսիմեան Կոյսեր
52. Կոյսերուն Մարտիրոսութիւնը
53. Ելն Ի Վիրապէ
54. Դարձին Սկիզբը
55. Էջմիածնի Տեսիլքը
56. Տեսիլքի Շարունակութիւնը
57. Վկայարաններուն Շինութիւնը
58. Մեհեաններու Քանդոիիլը
59. Եկեղեցականներու Բացակայութիւնը
60. Գրիգորի Ձեռնադրութիւնը
61. Աթոռներու Կազմութիւնը
62. Ինքնագլխութեան Փաստերը
63. Ձեռնադրութեան Պարագաները
64. Տարոնի Քարոզութիւնը
65. Տրդատի Մկրտութիւնը
66. Էջմիածնի Կաթողիկէն
67. Եպիսկոպոսաց Ձեռնադրութիւնք
68. Կրթական Հաստատութիւններ
69. Հոգեւոր Պաշտամունք
70. Բարեկարգական Կանոններ
71. Վիրք և Աղուանք
72. Առանձնութեան Սէրը
73. Գրիգորի Որդիները
74. Դաժի Պատերազմը
75. Հռոմի Ուղեւորութիւնը
76. Դաշանց Թուղթը
77. Միայնութիւն և Հովուութիւն
78. Նիկիոյ Ժողով
79. Հաւատոյ Հանգանակը
80. Կանոնք և Ճառք
81. Մահն ու Յիշատակը

Տ. Ս. Արիստակէս Ա. Պարթև

82. Նախընթաց Կեանքը
83. Հայրապետական Գործերը
84. Տրդատի Մահը
85. Խոսրով Կոտակ
86. Արիստակէսի Մահը

Տ. Ս. Վրթանէս Ա. Պարթև

87. Առաջին Կեանքը
88. Եկեղեցական Կոչումը
89. Հայրապետութեան Տարիները
90. Քաղաքական Գործունէութիւնը
91. Տիրանի Թագաւորելը
92. Դավաճանութեան Փորձը
93. Մակարի Կանոնները
94. Նահատակաց Յիշատակը
95. Մահն ու Թաղումը
96. Գիւտ Նշխարաց
97. Նշխարաց Բաշխումը
98. Գրիգորիսի Ձեռնադրութիւնը
99. Գրիգորիսի Նահատակութիւնը
100. Յակոբ Մծբնացի

Տ. Ս. Յուսիկ Ա. Պարթև

101. Առաջին Կեանքը
102. Ամուսնական Կեանքը
103. Հայրապետական Ձեռնադրութիւն
104. Հայրապետութեան Ժամանակը
105. Մահն ու Պատճառը
106. Տիրան և Յուսիկ
107. Դանիէլ Ասորի
108. Պապ և Աթանագինէ
109. Անտոն և Կրօնիդէս

Տ. Փառէն Ա. Աշտիշատեցի

110. Նախընթացն ու Ընտրութիւնը
111. Ձեռնադրութեան Խնդիրը
112. Հայրապետութիւն և Մահ
113. Յուսիկի Զաւակները
114. Տիրան և Արշակ
115. Շահակ Տեղակալ

Տ. Ս. Ներսէս Ա. Պարթև

116. Ուսումն ու Ամուսնութիւնը
117. Ողիմպիադա Թագուհի
118. Արշակի Ամուսնութիւնները
119. Ներսէսի Ընտրութիւնը
120. Ձեռնադրութեան Խնդիրը
121. Աշտիշատի Ժողովը
122. Բարեգործական Հաստատութիւններ
123. Վանքեր և Դպրոցներ
124. Բարեգործական Ջանքեր
125. Ժամանակագրական Ճշդութիւն
126. Գնէլ և Տիրիթ
127. Տիրիթի Քսութիւնները
128. Գնէլի Սպանութիւնը
129. Տիրիթի Սպանութիւնը
130. Ողիմպիադայի Սպանութիւնը
131. Քաղաքական Փոփոխութիւն
132. Ներսէսի Քաշուած Ատենը
133. Ստեփանոս Ուլնեցի
134. Ներսէսի Գործի Դառնալը
135. Ներսէս Պատգամաւոր
136. Ներսէս Բիւզանդիոնի Մէջ
137. Խադի Ընթացքը
138. Արշակաւանի Կործանումը
139. Արշակի Վրէժխնդրութիւնը
140. Պարսից Արշաւանքները
141. Շապուհի Նենգութիւնը
142. Արշակի Մահը
143. Պապի Թագաւորելը
144. Արտագերից Պաշարումը
145. Կրօնական Հալածանքը
146. Զուիթա և Համազասպուհի
147. Փառանձեմի Մահը
148. Ձիրաւի Ճակատամարտը
149. Մեհրուժան ու Վահան
150. Խաղաղութեան Միջոցը
151. Եպիսկոպոսներուն Թուղթը
152. Պապի Ընթացքը
153. Ներսէսի Մահը
154. Մահուան Պատճառը
155. Մահուանէ Ետքը
156. Ներսէսի Գործակիցները

Տ. Շահակ Ա. Մանազկերտցի

157. Անձն ու Անունը
158. Կեսարիա Չերթալը
159. Բարսեղի Յարաբերութիւնք
160. Ինքնագլուխ Աթոռ
161. Ինչ Ինչ Տեսութիւններ
162. Ընտրութիւնը և Ընթացքը
163. Պապի Կենցաղը
164. Պապի Սպանութիւնը
165. Շահակի Մահը

Տ. Զաւէն Ա. Մանազկերտացի

166. Ընտրութիւնն Ու Ժամանակը
167. Հագուստի Տարազը
169. Արշակ և Վաղարշակ
170. Շահակ Կորճեաց

Տ. Ասպուրակէս Ա. Մանազկերտացի

171. Ընտրութիւնն Ու Ընթացքը
172. Հայաստանի Բաժանումը
173. Քաղաքական Գործեր
174. Ասպուրակէսի Մահը
175. Փաւստոս Եպիսկոպոս
176. Ուրիշ Եպիսկոպոսներ
177. Բարեկարգիչ Միայնակեացներ
178. Հայրապետանոցի Կալուածներ

Տ. Ս. Սահակ Ա. Պարթև

179. Ընտրութեան Պարագաները
180. Մանկութիւն և Ուսում
181. Ամուսնական Կեանքը
182. Տեսիլքին Ամփոփումը
183. Կրօնաւորական Կեանքը
184. Քաղաքական Կացութիւնը
185. Պարսկաստան Երթալը
186. Մաշթոց Մեսրոպ
187. Մեսրոպի Ընթացքը
188. Դանիէլեան Նշանագիրք
189. Նշանագիրերուն Ետևէն
190. Առաջին Նշանագիրը
191. Մեսրոպի Յաջողութիւնը
192. Տառերու Կազմութիւնը
193. Սահակի Աշխատութիւնը
194. Նոր Դաստիարակութիւն
195. Սուրբ Գիրքի Թարգմանութիւնը
196. Ծիսարանի Կարգադրութիւն
197. Նախնեաց Թարգմանութիւնք
198. Սահակայ Կանոններ
199. Գիրի Գիւտին Կարեւորութիւնը
200. Վռամշապուհի Մահը
201. Շապուհ Թագաւոր
202. Բիւզանդիոնի Պատուիրակներ
203. Ստացուած Արտօնութիւնը
204. Սահակի Վերադարձը
205. Արտաշիրի Թագաւորելը
206. Մեսրոպի Աշխատութիւնը
207. Բորբորիտոն Աղանդը
208. Աշակերտներու Առաքումը
209. Վրաց-Աղուանից Գիրերը
210. Սահակի Վրայ Բռնադատութիւն
211. Սահակի Ամբաստանութիւնը
212. Սահակի Աքսորը
213. Սուրմակ և Բրքիշոյ
214. Կաթողիկոսութեան Բաժանումը
215. Բագրեւանդի Հայրապետանոցը
216. Եփեսոսի Կանոնները
217. Թէոդորոս Մոպսուեստացի
218. Աստուածաշունչի Վերաքննութիւնը
219. Աղեքսանդրիա Գացողները
220. Նոր Առաջարկ
221. Սահակի Մահը
222. Մահուան Թուականը
223. Սահակի Գովեստը
224. Մեսրոպի Մահը
225. Սուրբէրուն Յիշատակը

Տ. Ս. Յովսէփ Ա. Հողոցմեցի

226. Տեղակալական Պաշտօնը
227. Կաթողիկոս Հաստատուիլը
228. Շահապիվանի Ժողովը
229. Մծղնէից Դատաստանը
230. Կանոնական Կէտեր
231. Յովսէփի Աստիճանը
232. Ակակի Նամակը
233. Յովսէփ Խոստովանող
234. Քուշանաց Պատերազմները
235. Հալածանքի Սկիզբը
236. Բռնի Հրամաններ
237. Բանակին Մէջ
238. Հայագունդին Ցրուիլը
239. Ստոմեան Նահատակներ
240. Արտաշատի Ժողովը
241. Ժողովին Ներկաները
242. Ժողովական Գրութիւններ
243. Նախարարներ Կը Կանչուին
244. Ուրացութեան Ստիպումներ
245. Կեղծ Ուրացութիւնը
246. Ժամանակագրական Ճշդութիւններ
247. Անգղի Դիմադրութիւնը
248. Առաջին Ձեռնարկներ
249. Վասակի Ընթացքը
250. Ուպտապահներու Ջանքերը
251. Աղուանից Պատերազմը
252. Ուխտանենգներու Կողմը
253. Հաշտարար Ձեւեր
254. Պատերազմի Ձայներ
255. Վերջին Օրը
256. Աւարայրի Ճակատամարտը
257. Նահատակաց Թիւը
258. Պետերազմէն Ետքը
259. Եղելութեան Շուրջ
260. Վասակի Դիտումը
261. Ատրորմիզդ Մարզպան
262. Երկդիմի Ընթացք
263. Աքսորեալ Նախարարներ
264. Վասակ ու Քննութիւն
265. Եկեղեցականաց Դատաստանը
266. Վասակի Դատաստանը
267. Հայաստանի Կացութիւնը
268. Աքսորելոց Վիճակը
269. Երեք Մարտիրոսներ
270. Միւս Վեց Եկեղեցականներ
271. Նիւշապուհի Մոգպետը
272. Դենշապուհի Հրամանները
273. Ղեւոնդեան Մարտիրոսներ
274. Ղեւոնդեանց Անունները
275. Ղեւոնդեանց Ոսկրները
276. Սահակ Մեսրոպեաններ
277. Առաջին Վեցերը
278. Մնացեալ Աշակերտներ

Տ. Մելիտէ Ա. Մանազկերտացի

279. Կաթողիկոս Ըլլալը
280. Մելիտէի Սւղղութիւնը

Տ. Մովսէս Ա. Մանազկերտացի

281. Կաթողիկոս Ըլլալը
282. Աբրահամ Ու Խորէն
283. Նախարարներուն Ազատուիլը

Տ. Ս. Գիւտ Արահեզեցի

284. Նախընթացն և Ընտրութիւնը
285. Աղուանից Շարժումը
286. Նախարարք և Տիկնայք
287. Նախարարներուն Վերադարձը
288. Հանդարտ Միջոցը
289. Նախարարներու Ընթացքը
290. Գիւտի Դատաստանը
291. Պաշտօնին Տեւողութիւնը
292. Քրիստոփոր Արծրունի
293. Դուինի Ատրուշանը
294. Գիւտի Մահը
295. Վերջին Աշակերտներ
296. Եղիշէ Պատմաբան
297. Մովսէս Խորենացի
298. Դաւիթ Ներգինացի
299. Մամբրէ և Ուրիշներ
300. Աբրահամ Զենակեցի
301. Թաթուլ և Վարոս
302. Մաշթոցի Աշակերտներ
303. Վարդանի Աղջիկները
304. Շուշանիկ Վկայուհի
305. Վասակի Մահը

Տ. Ս. Յովհաննէս Ա. Մանդակունի

306. Նախընթաց Կեանքը
307. Վահանեանց Շարժումը
308. Ակոռիի Պատերազմը
309. Ներսեհապատի Պատերազմը
310. Ճարմանայնի Պատերազմը
311. Յազդ Սիւնի և Տեառնթագ
312. Վերջին Պատերազմներ
313. Վաղարշի Թագաւորելը
314. Հաշտութեան Ջանքեր
315. Վահան Նիխորի Մօտ
316. Վահան Սպարապետ
317. Վահան Մարզպան
318. Մանդակունիին Ճառը
319. Նահատակներու Բազմութիւնը
320. Մանդակունիի Տարիները
321. Աթոռին Տեղափոխութիւնը
322. Մանդակունի Կանոնները
323. Ծիսական Կարգեր
324. Մատենագրական Արդիւնքը
325. Մանդակունիի Մահը

Տ. Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի

326. Նախընթացը և Ընտրութիւնը
327. Փարպեցիի Կեանքը
328. Փարպեցիւն Ոսոխները
329. Փարպեցիի Թուղթը
330. Մեղադրանաց Կէտեր
331. Բաբգէնի Տարիները
332. Հայեր և Քաղկեդոն
333. Քաղկեդոնի Նախընթացը
334. Քաղկեդոնի Ժողովը
335. Զենոնի Հենոտիկոնը
336. Անաստասի Օրով
337. Վահանի Ժամանակը
338. Քաղկեդոնի Յիշատակներ
339. Բաբգէնի Ժողովը
340. Բաբգէնի Թուղթերը
341. Պարսկ-Ասորի Պատգամաւորներ
342. Առաջին Թուղթը
343. Երկրորդ Թուղթը
344. Վարդ Մարզպան
345. Բաբգէնի Մահը
346. Գրիգորիսի Նշխարքը
347. Վաչագանի Կանոնները

Տ. Սամուէլ Ա. Արծկեցի

348. Նախընթացը և Ընտրութիւնը
349. Մժէժ Մարզպան
350. Յուլիանեանք և Սեւերեանք

Տ. Մուշէ Ա. Այլաբերեցի

351. Ընտրութիւնն ու Գործը
352. Երիցակ Սիւնեցի
353. Գիւտ և Քրիստոսասէր

Տ. Սահակ. Բ. Ուղկեցի

354. Կեանքն Ու Մահն

Տ. Քրիստափոր Ա. Տիրառիջցի

355. Նախընթացն Ու Ժամանակը
356. Պարսկաստանի Քրիստոնեայք
357. Ասորիոյ Գործերը

Տ. Ղեւոնդ Ա. Եռաստեցի

358. Ժամանակն Ու Գործերը

Տ. Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի

359. Նախընթացն Ու Ժամանակը
360. Ասորիներու Դիմումը
361. Աբդիշոյ Եպիսկոպոս
362. Աբդիշոյի Նամակները
363. Մանաճիհր Գրիգորիս
364. Մախոժ Յիզտիբուզտ
365. Աբդլմսեհ Եւ Ուրիշներ
366. Երից Գլխոց Խնդիրը
367. Դըւնայ Ժողովը
368. Մեղադրութեան Թուղթը
369. Ուխտ Միաբանութեան
370. Ներսէսի Կանոնները
371. Դարձեալ Կանոններ
372. Տոմարի Շփոթիլը
373. Արդիւնքն Ու Մահը

Յովհաննէս Բ. Գաբեղեան

374. Նախընթացն Ու Ժամանակը
375. Սիւնեաց Գործերը
376. Սիւնեաց Թուղթը
377. Աղուանից Թուղթը
378. Զանազան Գործեր
379. Շարժումն Ու Փախուստը
380. Յովհաննէսի Մահը

Տ․ Մովսէս Բ․ Եղիվարդեցի

381. Նախընթացն Ու Ընտրուիլը
382. Ժամանակն Եւ Տարիները
383. Տոմարական Խնդիրը
384. Տոմարի Նորոգութիւնը
385. Հայոց Թուականը
386. Թուականին Սկիզբը
387. Քաղաքական Կացութիւնը
388. Պարսիկներ և Յոյներ
389. Յովհաննէս Բագարանի
390. Եպիսկոպոսներ և Ժողովներ
391. Մօրիկ և Խոսրով
392. Մովսէսի Կացութիւնը
393. Նախարարաց Գործերը
394. Սմբատ Բագրատունի
395. Մովսէս և Կիւրիկոն
396. Վրաց Ուղղութիւնը
397. Խուժիկ Եպիսկոպոսը
398. Մովսէս և Վրթանէս
399. Վրթանէս Տեղապահ
400. Քաղաքական Կայսրութիւնը
401. Սորմենասի Նամակը
402. Խոտաճարակ Մարտիրոսներ
403. Մովսէս Ցուրտաւացի
404. Ցուրտաւացին Կը Քաշուի
405. Առաջին Նամակ
406. Երկրորդ Նամակը
407. Թղթոց Գիրքը
408. Սմբատ Եւ Ընտրութիւնը
409. Ժամանակաց Ճշդութիւն
410. Ապարդիւն Գումարումը
411. Ընտրողական Կանոններ
412. Փոխադարձ Ձեռնարկ

Տ. Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի

413. Ընտրութեան Թուականը
414. Բացականեր և Ներկաներ
415. Աւանդներու Փոխանցումը
416. Սիւռոնի Օրհնութիւնը
417. Սիւնեաց Աթոռը
418. Աղուանից Աթոռը
419. Նախաթոռութեան Խնդիրը
420. Աբրահամ և Մովսէս
421. Աբրահամ և Կիւրիոն
422. Սմբատ և Կիւրիոն
423. Մովսէսի Չքմեղանքը
424. Սմբատի Մեկնիլը
425. Երկրորդ Ազդարարագիր
426. Երրորդ Ազդարարագիր
427. Կիւրիոնի Վերջնագիրը
428. Աղուանից Խնդիրը
429. Աբրահամի Վճռագիրը
430. Ինն Դասուց Խնդիրը
431. Ինն Դասուց Կարգը
432. Ինն Դասուց Աստիճանները
433. Գրիգոր Քերթող
434. Սմբատի Բարձրանալը
435. Բագարանցիի Մահը
436. Պարսից Յաղթանակը
437. Նեստորականաց Գործերը
438. Մարաստանի Գումարումը
439. Պարսից Ժողովը
440. Աբրահամի Մահը

Տ. Կոմիտաս Ա. Աղցեցի

441. Ընտրութիւն և Նախընթաց
442. Հաւատոյ Գիրը
443. Պաշտօնին Տեւողութիւնը
444. Հերակլի Պատերազմենրը
445. Քաղաքական Կացութիւն
446. Ասորի Եպիսկոպոսներ
447. Կոմիտաս և Մոգեստոս
448. Զանազան Շինութիւններ
449. Հռիփսիմեանց Նշխարքը
450. Գրական Արիւնքներ
451. Ուսումնական Ջանքեր
452. Միակամեայց Սկիզբը
454. Կոմիտասի Մահը

Տ. Քրիստափոր Բ. Ապահունի

455. Ընտրութիւն և Նախընթաց
456. Բնաւորութիւնն ու Ընթացքը
457. Բամբասանք և Հրաժարական
458. Եղելութեանց Ամփոփումը
459. Վերջին Կեանքը

Տ. Եզր Ա. Փառաժնակերտցի

460. Ընտրութիւն և Նախընթաց
461. Հերակլի Պտոյտները
462. Միաբանական Առաջարկը
463. Վարազտիրոցի Ընթացքը
464. Եզր և Հերակլ
465. Կարնոյ Միաբանութիւնը
466. Բանակցութեանց Ձևը
467. Դաւանական Տեսութիւն
468. Մաըուսաղա և Թուղթը
469. Յովհան Մայրագոմեցաի
470. Միաբանութեան Յարակիցներ
472. Արաբական Արշաւանքներ
473. Մժէժ և Դաւիթ
474. Տարոն և Դուին
475. Եզրի Մահը

Տ. Ներսէս Գ. Իշխանցի

476. Ընտրութիւն և Նախընթաց
477. Յունաց Մօտաւորութիւն
478. Արաբացիք և Թէոդորոս
479. Զանազան Շինութիւնք
480. Դըւնայ Ժողովը
481. Ժողովական Կանոններ
482. Ճոնընտիր Շարականներ
483. Հայեր և Յոյներ
484. Դըւնայ Միւս Ժողովը
485. Ժողովական Թուղթը
486. Արաբացւոց Մերձեցումը
487. Կոստանդինի Արշաւանքը
488. Ներսէս Կը Հաղորդակցի
489. Սեբէոսի Դատողութիւնը
490. Ներսէսի Տսութիւնը
491. Քաղաքական Տեսակէտը
492. Ներսէսի Քաշուիլը
493. Թէոդորոս Ռշտունի
494. Կաթողիկոսը Բացակայ
495. Ներսէսի Ընթացքը
496. Նորէն Յունաց Կողմը
497. Զուարթնոց Եկեղեցին
498. Վարագայ Խաչը
499. Այդ Մասին Տեսութիւններ
500. Ծիծառնիկ և Վարձի
501. Արաբացւոյ Կողմը
502. Ներսէսի Մահը

Տ. Անաստաս Ա. Ակոռեցի

503. Նախընթացն ու Ժամանակը
504. Գրիգոր Մամիկոնեան
505. Դաւիթ Դրինեցի
506. Տոմարի Խնդիրը
507. Անաստասի Մահը

Տ. Իսրայէլ Ա. Ոթմսեցի

508. Նախընթացն ու Ժամանակը
509. Քաղաքական Կացութիւն

Տ. Սահակ Գ. Ձորոփորեցի

510. Նախընթացն ու Ժամանակը
511. Արաբացիք և Լեռնականք
512. Խառնակ Միջոց
513. Յունաց Ուղղութիւնը
514. Կ. Պոլսոյ Գ. Ժողովը
515. Տրուելլեան Ժողովը
516. Յունաց Արշաւանքը
517. Դարունից Եկեղեցին
518. Յոյն-Արաբ Պատերազմներ
519. Միաբանական Ձեռնարկ
520. Կեղծ Սահակի Գրուածները
521. Արաբացիներ և Յոյներ
522. Մրուանի Գործերը
523. Արաբացի Ոստիկան
524. Քաղաքականի Կերպեր
525. Դաւիթ Դըւնեցի
526. Սահակի Աքսորը
527. Գուկանքի Պատերազմը
528. Վարդանակերտի Յաղթութիւնը
529. Արաբացւոց Յարձակումը
530. Սահակի Միջնորդելը
531. Նամակն ու Մահը
532. Ոկբայի Զիջումը
533. Տարբեր Պարագաներ
534. Սահակի Արդիւնքը
535. Սահակի Կանոները
536. Դարձեալ Կանոններ
537. Դարուս Մատենագիրները
538. Յովհան Մայրագոմեցի
539. Սարգիս Մայրագոմեցի
540. Թէոդորոս Քոթենաւոր
541. Մովսէս Սիւնեցի
542. Մամիկոնեան և Սեբէոս
543. Ուրիշ Մատենագիրներ

Տ. Եղիա Ա. Արճիշեցի

544. Ընտրութիւն և Ժամանակ
545. Ժամանակին Իշխողները
546. Ոկբայի Ժամանակը
547. Նախիջեւան և Խրամ
548. Աւերած և Գերութիւն
549. Վահան Գողթնացի
550. Շուշան Կամսարական
551. Եղիայի Ընթացքը
552. Սմբատի Դառնալը
553. Ներսէս Բակուր
554. Ներսէսի Անուկումը
555. Եղիա և Աղուանք
556. Դաւանական Խնդիր
556. Մահն ու Արդիւնքը
557. Պաւղիկեանց Աղանդը

Տ. Ս. Յովհաննէս Գ. Օձնեցի

558. Նախընթացն ու Ընթացքը
559. Ժամանակին Իշխողները
560. Ամիրապետին Երթալը
561. Ամիրապետին Զարմացումը
562. Ամիրապետին Շնորհները
563. Օձնեցիին Ձեռնարկները
564. Լեւոն Իսաւրացի
565. Դուինի Ժողովը
566. Ժողովական Կանոններ
567. Կանոնագիրքի Կազմութիւն
568. Կանոնագիրքի Վերլուծում
569. Գիրք Թղթոցի Ծագումը
570. Օձնեցիին Ճառերը
571. Ժամերգութեանց Մեկնութիւն
572. Հայք և Ասորիք
573. Մանազկերտի Ժողովը
574. Մանազկերտի Կանոնները
575. Քաղկեդոնական Խնդիր
576. Օձնեցիի Մահը
577. Օձնեցիին Գրուածները
578. Խոսրովիկ Թարգմանիչ
579. Գրիգորիս Արշարունի
580. Վահանի Դարձը

Տ. Դաւիթ Ա. Արամոնեցի

581. Պաշտօնն ու Ժամանակը
582. Աշոտ Պատրիկ
583. Այցելութեան Հետեւանքներ
584. Արամոնքի Հայրապետանոցը
585. Վահանի Փնտռուիլը
586. Վահանի Դիմումները
587. Վահանի Թափառումները
588. Վահան Ռուծափի Մէջ
589. Վահանի Նահատակուիլը
590. Ստեփանոս Սիւնեցի
591. Սիւնեցիին Գործերը
592. Սիւնեցիի Սպանուիլը
593. Վարդապետներ և Սահակդուխտ
594. Դաւիթի Մահը

Տ. Տրդատ Ա. Ոթմսեցի

595. Ընտրութիւն և Ժամանակը
596. Իւմեանք և Ապասեանք
597. Նախարարաց Գժտութիւներ
598. Ապպասեանց Կեղեքումներ
599. Հայոց Շարժումներ
600. Եէզիտի Կեղեքումներ
601. Տրդատի Մահը

Տ. Տրդատ Բ. Դասնաւորեցի

602. Պաշտօնն ու Ժամանակը
603. Սաստիկ Նեղութիւնք

Տ. Սիոն Ա. Բաւոնեցի

604. Ընտրութիւն և Նախընթաց
605. Պարտաւի Ժողովը
606. Պարտաւի Կանոնները
607. Սուրբ Գրոց Կանոնը
608. Նորէն Կեղեքումներ
609. Արտաւազդ և Մուշեղ
610. Շարժումին Տարածուիլը
611. Արճէշի Պատերազմը
612. Բագրեւանդի Պատերազմը
613. Սիոնի Մահը

Տ. Եսայի Ա. Եղիպատրուշեցի

614. Նախընթացն ու Մայրը
615. Ժամանակին Կացութիւնը
616. Պատերազմներ և Ոստիկաններ
617. Տաճատ Անձեւացի
618. Համազասպ և Սահակ
619. Կեղեքումներ և Գաղթողներ
620. Եսայի Մահը
621. Երկրորդ Ժողով Նիկիոյ

Տ. Ստեփանոս Ա. Դըւնեցի

622. Ընտրութիւն և Նախընթաց
623. Տարիքն ու Մահը
624. Ժամանակակից Դեպքեր

Տ. Յովաբ Բ. Դըւնեցի

625. Ընտրութիւնն ու Մահը
626. Ընտրութիւնն ու Պատկերը
627. Մահը ու Գերեզմանը

Տ. Գէորգ Ա. Բիւրականցի

628. Ընտրութիւնն ու Մահը

Տ. Յովսէփ Բ. Փարպեցի

629. Ընտրութիւնն ու Ագարակները
630. Յովսէփի Դիմադրութիւնը
631. Դիպուածներ և Մահը

Տ. Դաւիթ Բ. Կակաղեցի

632. Ընտրութիւն և Նկարագիր
633. Յովսէփ և Սահակ
634. Սմբատ և Սեւադա
635. Դաւիթ Բանագնաց
636. Բագրատունիք և Սիինիք

Տ. Յովհաննէս Դ. Ովայեցի

637. Ընտրութիւն և Ժամանակ
638. Բաբանի Խլրտումները
639. Մանուէլ Մամիկոնեան
640. Յովհաննէսի Զրպարտուիլը
641. Ժողովով Արդարանալը
642. Ոստիկաններ և Պատրիկ
643. Ապուսէփ և Տեղակալներ
644. Հայոց Խլրտիլը
645. Բուղա Տարոնի Վրայ
646. Վասպուրականի Մէջ
647. Աղբակի Մէջ
648. Դուինի Մէջ
649. Նոր Ատոմեանք
650. Յովհաննէսի Մահը
651. Դարձեալ Նահատակներ

Տ. Զաքարիա Ա. Ձագեցի

652. Ընտրութեան Պարագաներ
653. Զաքարիայի Նախընթացը
654. Բռնադատեալ Կեղծուրացներ
655. Կոն և Երեք Արծրունիներ
656. Սմբատ Խոստովանող
657. Հռիփսիմէ և Գրիգոր
658. Նանա Ասորի
659. Ապպասեանց Շփոթները
660. Աշոտ Բագրատունի
661. Նախարարաց Գերեդարձը
662. Աւատական Դրութիւն
663. Գուրգէն Ապուպէլէճ
664. Երկրաշարժ և Դարձողներ
665. Իշխանաց Իշխան
666. Թագաւորութեան Խորհուրդը
667. Փոտ Պատրիարք
668. Զաքարիա և Փոտ
669. Ինչ Ինչ Կէտեր
670. Շիրակաւանի Ժողովը
671. Պաւղիկեանց Գործեր
672. Զաքարիայի Մահը
673. Ժամանակակից Մատենագիրք

Տ. Գէորգ Բ. Գառնցի

674. Ընտրութիւն և Նախընթաց
675. Հաշտարար Դեր
676. Վասիլ և Աշոտ
677. Մաշտոց Վարդապետ
678. Նզովքի Խնդիրը
679. Աշոտ Թագաւոր
680. Թագաւորական Օրհնութիւն
681. Բագրատունեաց Հարստութիւնը
682. Վասիլէ Թագ
683. Աշոտ և Իշխաններ
684. Աշոտի Մահը
685. Գէորգ և Աբաս
686. Սմբատի Թագը
687. Աբաս և Մաշտոց
688. Աբասի Զղջումը
689. Սմբատ և Ափշին
690. Դուինի Երկրաշարժը
691. Գէորգ Բանտարկուած
692. Ապումրուանի Գործերը
693. Ափշինի Յարձակումը
694. Զանազան Շփոթներ
695. Գէորգի Մահը

Տ. Մաշտոց Ա. Եղիվարդեցի

696. Ընտրութիւն ու Ժամանակ
697. Մահն ու Յիշատակը
698. Մաշտոց Ծիսարան

Տ. Յովհաննէս Ե. Դրասխանակերտացի

699. Ընտրութիւն և Պատմութիւն
700. Եկեղեցիներ և Վանքեր
701. Նոր Յարձակումներ
702. Յովհաննէս և Արծրունիք
703. Սմբատ և Արծրունիք
704. Յուսուփի Յարձակումը
705. Հանդարտ Միջոց
706. Ներքին Գժտութիւնք
707. Յովհաննէս Բանտարկեալ
708. Յովհաննէս Ազատուած
709. Դարձեալ Յարձակումներ
710. Սմբատի Ընթացքը
711. Կապոյտ Բերդի Պատերազմը
712. Սմբատ Նահատակ
713. Օրն ու Տօնը
714. Անիշխանութեան Օրեր
715. Հայ Իշխաններ
716. Հալածանք և Կեղեքմունք
717. Մարտիրոսաց Յիշատակներ
718. Սով և Ժանտախտ
719. Յունաց Առաջարկը
720. Կաթողիկոսն Ի Տարոն
721. Յովհաննէսի Նամակը
722. Յովհաննէս և Աշոտ
723. Յովհաննէս Հաշտարար
724. Նորէն Գժտութիւնք
725. Աշոտ և Սահակ
726. Նոր Կերպարան
727. Աշոտի Ձախողիլը
728. Յուսուփ և Նըսր
729. Նըսրի Կեղեքումները
730. Բիւրականի Նահատակները
731. Նորանոր Բռնութիւններ
732. Վասպուրական Կը Քաշուի
733. Պատմութիւնն ու Մահը
734. Աթոռի Փոխադրութիւն
735. Սիւնեաց Իեպիսկոպոսներ
736. Թոնդրակեցւոց Սկիզբը

Տ. Ստեփանոս Բ. Ռշտունի

737. Ընտրութիւն և Անուն
738. Ժամանակին Դէպքերը
739. Գործերն ու Մահը

Տ. Թէոդորոս Ա. Ռշտունի

740. Ժամանակին Կացութիւնը
741. Աբաս և Բէր
742. Վասպուրականի Գործեր
743. Գագիկի Թուղթը
744. Մահն ու Գերեզմանը

Տ. Եղիշէ Ա. Ռշտունի

745. Աղթամարայ Աթոռը
746. Գործերն ու Մահը

Տ. Անանիա Ա. Մոկացի

747. Ընտրութիւն ու Ժամանակ
748. Քաղաքական Կացութիւն
749. Աթոռին Տեղը
750. Սիւնեաց Խնդիրը
751. Անանիա և Յակոբ
752. Աղուանից Խնդիրը
753. Աղուանից Աթոռ
754. Սիւնիք Կը Հանդարտի
755. Վասպուրականի Գործեր
756. Աղուանք Կը Հանդարտին
757. Խոսրով Անձեւացի
758. Քաղկեդոնիկ Զրոյց
759. Նորաշէն Վանքեր
760. Կամրջաձոր և Հոռոմոս
761. Ուրիշ Վանքեր
762. Սանահին և Հաղբատ
763. Կրկին Մկրտութիւն
764. Աշոտ Ողորմած
765. Հրոսակ և Կարս
766. Աշոտի Օծումը
767. Անանիայի Մահը

Տ. Վահան Ա . Սիւնի

768. Ընտրութիւն և Օծում
769. Վահան Ամբաստանուած
770. Ժողովն ու Փախուստը
771. Պաշտօնի Տեւողութիւն

Տ . Ստեփանոս Գ. Սեւանցի

772. Ստեփանոս ու Վահան
773. Ստեփանոսի Ընթացքը
774. Բանտարկութիւն և Մահը
775. Կրկին Մահերը

Տ . Խաչիկ Ա . Արշարունի

776. Ընտրութիւն և Գամանակ
777. Ազգակցութիւն և Աթոռ
778. Յունական Գործեր
779. Աշոտ և Սմբատ
780. Տրդատ Ճարտարապետ
781. Մուշեղ և Ապուտլուփ
782. Յունաց Ստիպումները
783. Սեբաստիա Գրուածը
784. Մելիտինէ Գրուածը
785. Գաղթականաց Եպիսկոպոսներ
786. Արգինայի Մատենադարանը
787. Կարսի Աբասը
788. Սմբատի Գործերը
789. Խաչիկի Մահը
790. Խոսրով Անձեւացի
791. Անանիա Նարեկացի
792. Զանազան Վարդապետներ
793. Ապարանից Խաչը
794. Մատին Առաքեալ
795. Երկրորդ Պահլաւունիք
796. Կամսարական Սերունդ
797. Պահլաւունեաց Նախնիքը

Տ. Սարգիս Ա. Սեւանցի

798. Ընտրութեան Պարագաներ
799. Նախընթաց և Ժամանակ
800. Հայ Թագաւորներ
801. Շրջակայ Պետութիւններ
802. Անիի Շինութիւններ
803. Սիւնեաց Աթոռը
804. Ծռազատիկի Խնդիրը
805. Յակոբ Թոնդրակեցի
806. Բազմաղբիւրի Խաչը
807. Աղանդաւորաց Պատժուիլը
808. Դաւիթ Կիւրապաղատ
809. Դաւիթ և Յոյները
810. Յոյներու Տիրելը
811. Զանազան Դէպքեր
812. Սարգիսի Հրաժարիլը
813. Գրիգոր Նարեկացի
814. Նարեկացիին Դաւանութիւնը
815. Ստեփանոս Ասողիկ
816. Ուրիշ Հեղինակներ
817. Նիկոն Պոնտացի
818. Երեք Ճգնաւորներ

Տ. Պետրոս Ա. Գետադարձ

819. Ընտրութիւն և Նախընթաց
820. Գագիկի Յաջորդը
821. Աշոտի Շարժումը
822. Աշոտի Նոր Ճիգերը
823. Վասակ Պահլաւունի
824. Վանէ Սեբաստիա
825. Վասիլի Արշաւանքը
826. Տրապիզոնի Դաշինքը
827. Ջրօրհնէքի Հանդէսը
828. Գետադարձի Զրոյցը
829. Վասիլ և Հայերը
830. Պետրոսի Կեանքը
831. Վասիլ և Կոստանդին
832. Հայ Թագաւորը
833. Մեծ Խաւարումը
834. Պետրոս Ի Ձորովանք
835. Դէոսկորոս Կաթողիկոս
836. Պետրոս Բանտարկեալ
837. Պետրոսի Վերադարձը
838. Անորոշ Վիճակը
839. Յոյներու Պահանջը
840. Զանազան Ձգտումներ
841. Գագիկի Թագաւորելը
842. Մոնոմախի Ճիգերը
843. Մոնոմախ և Գագիկ
844. Գագիկի Զիջանիլը
845. Անիի Յանձնուիլը
846. Ասիտ և Վահրամ
847. Պետրոս Արծնի Մէջ
848. Խաղտոյառիջ Բանտարկուած
849. Բիւզանդիոն Տարուած
850. Պետրոսի հետեւորդները
851. Յոյներու Վարմունքը
852. Պետրոսի Ընթացքը
853. Պետրոսի Զգացումներ
854. Տուղրիլի Արշաւանքը
855. Բասենի Պատերազմը
856. Հայ Թագաւորներ
857. Պետրոս Ի Սեբաստիա
858. Թոնդրակեցի և Մագիստրոս
859. Պետրոսի Ժամանակը
860. Վերջին Եղելութիւնք
861. Պետրոսի Նկարագիրը
862. Պետրոսի Արդիւնքները

Տ. Խաչիկ Բ. Անեցի

863. Յաջորդելուն Պարագաները
864. Բիւզանդիոն Կը Տարուի
865. Նեղութեանց Կը Մատնուի
866. Մագիստրոս և Սերունդը
867. Գագիկ Աբասեան
868. Խաչիկ Ի Թաւբլուր
869. Անիի Առումը
870. Խաչիկի Մահը
871. Ընտրութեան Արգելքը
872. Նորանոր Ճնշումներ
873. Գագիկի Վարդապետականը
874. Ընտրութեան Արտօնութիւնը
875. Ժամանակակից Վարդապետներ

Տ. Գրիգոր Բ. Վկայասէր

876. Կաթողիկոսական Ընտրելին
877. Վահրամ Կամ Գրիգոր
878. Գրիգոր Կաթողիկոս
879. Գէորգ Լոռեցի
880. Վկայասէր Ուղեւոր
881. Վկայասէր Թարգմանիչ
882. Եգիպտոսի Մէջ
883. Գրիգոր Կը Դառնայ
884. Գէորգի Գրուածը
885. Գէորգ Պաշտօնազուրկ
886. Վկայասէր Աթոռին Վրայ
887. Վկայասէր և Անի
888. Անիի Նորոգուիլը
889. Սելճուքներ և Յոյներ
890. Փոքր Հայոց Թագաւորներ
891. Փիլրտոս և Թոռնիկ
892. Սարգիս Հոնեցի
893. Հոնիի Կաթողիկոսներ
894. Գագիկի Սպանութիւնը
895. Բագրատունեաց Վերջը
896. Բարսեղ Կաթողիկոս
897. Բարսեղ Աթոռակից
898. Պապին Նամակը
899. Հինգհարիւրեակի Վերջը
900. Սարկաւագադիր Տոմարը
901. Փիլարտոսի Վերջին Օրերը
902. Վեց Կաթողիկոսներ
903. Վկայասէրի Ընթացքը
904. Բարսեղի Գործերը
905. Կիլիկեան Իշխաններ
906. Այլազգիներ և Խաչակիրներ
907. Խաչակիրներ և Հայեր
908. Լատիններու Ընթացքը
909. Ծռազատիկ և Վկայասէր
910. Քեսունի Իշխանութիւնը
911. Բարսեղի Նոր Շրջանը
912. Վկայասէրի Մահը
913. Վկայասէրի Արժանիքը
914. Հայրապետական Պաշտօնը
915. Միութենական Ձգտումներ

Տ․ Բարսեղ Ա․ Անեցի

916. Բարսեղի Յաջորդելը
917. Ստեփանոս Մանուկ
918. Ժամանակին Դէպքերը
919. Անիի Կացութիւնը
920. Գող Վասիլ
921. Մատնալեանց Սպանութիւնը
922. Մահը Գող Վասիլի
923. Ծովքի Ապիրատը
924. Բարսեղի Մահը
925. Բարսեղի Նկարագիրը
926. Մեղրիկ և Ուրիշներ

Տ․ Գրիգոր Գ․ Պահլաւունի

927. Ընտրութիւն և Տարիք
928. Դաւիթ Թոռնիկեան
929. Աղթամարի Մերժուիլը
930. Չորս Աթոռներ
931. Ծովքի Հայրապետանոցը
932. Լատինք և Այլազգիք
933. Թագաւորաց Փոփոխումներ
934. Թորոսի Մահը
935. Գրիգոր և Անի
936. Գրիգոր և Ներսէս
937. Գրիգոր և Աղուանք
938. Լեւոնի Գերութիւնը
939. Անտիոքի Ժողովը
940. Գրիգոր Յերուսաղէմ
941. Իննովկենտիոսի Ընծաները
942. Գրիգորի Պատգամաւորը
943. Իշխանութեան Վերականգնումը
944. Հռոմկլայի Հայրապետանոցը
945. Հռոմկլայի Մէջ
946. Ամայք և Շպղթան
947. Վարդապետական Գիրը
948. Թորոսի Գործերը
949. Օշինեանց Ընթացքը
950. Շնորհալի Պատգամաւոր
951. Հաւատոց Գիրը
952. Շնորհալի Կաթողիկոս
953. Գրիգորի Մահը
954. Սեաւլեռնե Վարդապետներ
955. Արեւելեան Վարդապետներ
956. Պօղոս Տարոնեցի
957. Մատթէոս Ուռհայեցի
958. Գոհարինեան Վկայք
959. Յովսէփ և Խոսրով
960. Գէորգ և Աւետ

Տ. Ս. Ներսէս Դ. Կլայեցի

961. Նախընթաց և Մականուն
962. Գրական Արդիւնքը
963. Ընդհանրական Թուղթը
964. Կրօնաւորաց Մասը
965. Եկեղեցականաց Մասը
966. Պսակի Կանոնները
967. Աշխարհականաց Մասը
968. Մանուէլի Պատասխանը
969. Ներսէսի Նամակը
970. Միութենական Տեսութիւնք
971. Հռոմէական Կարծիք
972. Հաւատոց Երկրորդ Գիրը
973. Մլեհ Իշխանապետ
974. Թէորիանոս Պատգամաւոր
975. Թէորիանոս Գրուածը
976. Ներսէսի Հետ Եղողներ
977. Բիւզանդիոյ Մէջ
978. Արեւորդեաց Դարձը
979. Ծիսական Գործեր
980. Յարաբերական Գործեր
981. Ասորիներու Հետ
982. Քաղաքական Եղելութիւնք
983. Ինն Գլուխները
984. Ներսէսի Ընթացքը
985. Ժողովի Համար
986. Ներսէսի Մահը
987. Ժպիրհին Նամակները
988. Զանազան Նամակներ
989. Պաշտամանց Մասին
990. Օտարամուտ Ծէսեր
991. Միութեան Խնդիր
992. Յիշատակն ու Տօնը

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

993. Յաջորդութեան Խնդիր
994. Տղայի Յաջորդելը
995. Անունն ու Տարիքը
996. Մանուէլի Դիմումը
997. Գրիգորի Պատասխանը
998. Մլեհէ Ետքը
999. Լամբրոնացին Եպիսկոպոս
1000. Մանուէլի Նամակը
1001. Նոր Առաջարկը
1002. Սիւնհոդական Նամակը
1003. Ժողովի Հրաւէրը
1004. Արեւելեայց Դիտողութիւնը
1005. Արեւելեաց Նամակը
1006. Կաթողիկոսի Նամակը
1007. Դաւանական Կէտը
1008. Հռոմկլայի Ժողովը
1009. Ժողովին Ներկաները
1010. Ժողովական Գործեր
1011. Ինն Պատասխաններ
1012. Կայսեր Պատասխան
1013. Տարբեր Օրինակ
1014. Սիւնհոդոսին Պատասխան
1015. Մանուէլի Մահը
1016. Բնութեանց Խնդիրը
1017. Ուրիշ Խնդիրներ
1018. Տուտէորդին և Տղայն
1019. Քաղաքական Եղելութիւնք
1020. Գրիգոր և Ղուկաս
1021. Օրբելեաններ և Անի
1022. Երրորդ Խաչակրութիւն
1023. Թագաւորութեան Խոստումը
1024. Լեւոն և Լատիններ
1025. Կաթողիկոսի Մահը
1026. Տղայի Ընթացքը
1027. Մխիթար Հերացի
1028. Սարգիս և Յորդանան

Տ. Գրիգոր Ե. Քարավէժ

1029. Ընտրութիւն և Ազգատոհմ
1030. Լեւոնի Նպատակը
1031. Տեւողութիւն և Ընթացք
1032. Անտիոքի Իշխանը
1033. Կաթողիկոսին Դէմ
1034. Գլխաւոր Գրգռողներ
1035. Թշնամական Խորհուրդներ
1036. Քարավէժ Կալանաւոր
1037. Քարավէժին Մահը
1038. Գործին Վրայ Տեսութիւն

Տ. Գրիգոր Զ. Ապիրատ

1039. Ընտրութիւն և Նախընթաց
1040. Արեւելեայք Ընդդիմադիր
1041. Լեւոն Շահեցող
1042. Ամբրոնացին Բողոքող
1043. Կծու Խօսքերը
1044. Թոյլատու Սկզբունքը
1045. Մուծած Նորութիւնները
1046. Բարի Վկայութիւններ
1047. Անձնական Փաստեր
1048. Ընդհանուր Ուղղութիւն
1049. Բարսեղ Կաթողիկոս
1050. Յոյն Կայսրէ Թագ
1051. Բիւզանդիոն Գացողներ
1052. Լամբրոնացի Յուսախաբ
1053. Ծռազատիկ Մըն Ալ
1054. Թագադրութիւնը Յետաձգուած
1055. Լեւոնի Ընթացքը
1056. Հռոմի Պայմանները
1057. Լամբրոնացի Ատենաբան
1058. Տարսոնի Գումարումը
1059. Լամբրոնացիի Մահը
1060. Լամբրոնացիի Նկարագիրը
1061. Լամբրոնացիին Դաւանութիւնը
1062. Լամբրոնացիին Տօնը
1063. Թագադրութեան Օրը
1064. Թագադրութեան Հանդէսը
1065. Հանդէսին Ներկաներ
1066. Թղթակցութիւն Պապի Հետ
1067. Խաչակիրներ և Անտիոք
1068. Լատին Կայսրութիւն
1069. Լամբրոնի Իշխանութիւն
1070. Անտիոքի Խնդիրներ
1071. Ապիրատի Մահը

Տ. Յովհաննէս Զ. Սսեցի

1072. Ընտրութիւն և Պարագաներ
1073. Յովհաննէսի Նկարագիրը
1074. Զարդերը Ջնջելը
1075. Անանիա Սեբաստացի
1076. Յովհաննէս Զգուշաւոր
1077. Լեւոն Հռոմի Հետ
1078. Յովհաննէսի Գժտիլը
1079. Դաւիթ Արքակաղնեցի
1080. Զաքարէի Առաջարկները
1081. Դիմումին Պարագաները
1082. Սսոյ Գումարումը
1083. Յովհաննէսի Ընծաները
1084. Լոռիի Հանդէսը
1085. Տուտէորդի Ընդդիմադիր
1086. Անիի Գումարումը
1087. Մխիթար Գօշի Դերը
1088. Լեւոնի Ընտանիքը
1089. Յովհաննէս Կաթողիկոս
1090. Անտիոքի Խնդիր
1091. Զաքարէի Մահը
1092. Մխիթար Գօշի Մահը
1093. Տուտէորդիի Մահը
1094. Լամբրոնացի և Տուտէորդի
1095. Լեւոնի Փափաքները
1096. Մահն ու Ժառանգը
1097. Խնամակալք և Հետամուտք
1098. Յովհաննէսի Մահը
1099. Ժամանակակից Վարդապետներ
1100. Թէոդորոս Կեսարացի
© Gratun.org