Gratun

Վարք Սրբոց, Հատոր Բ

Արշակ Մադոյան (Թարգմանիչ)
Վարք Սրբոց by
Սուրբ Դեմետրիոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Դիոմիդես բժշկապետի վկայաբանությունը
Սուրբ Երենիոս եպիսկոպոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Երմոնիոս կույսի վկայաբանությունը
Վկայաբանությունը Եվգինիա կույսի, նրա հայր Փիլիպոսի, նրա մոր և եղբայրների, որ իր հետ էին
Սուրբ մարտիրոսներ և փառավոր վկաներ Եվգինեոսի, Վաղերիանոսի, Կանտիտոսի, Ակյուղասի, Մակարիոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Եվդոքսիոսի և Ռոմելոսի, Նունի և Մակարի վկայաբանությունը
Սուրբ Եվստաթեոսի, նրա կնոջ և որդիների վկայաբանությունը
Եվստռատիոս, Եվգինիոս, Օգսենտիոս, Մարդարիոս և Ովրեստոս սուրբ վկաների վկայաբանությունը
Վկայաբանություն սուրբ Եփիմիա կույսի և Քրիստոսի քառասունինը վկաների
Յոթ սուրբ մանկանց վկայաբանությունը
Սուրբ Թաղղոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Թեկղի վարքի պատմությունը
Սուրբ Թեոդորիտոս քահանայի վկայաբանությունը
Քրիստոսի զինվոր սուրբ Թեոդորոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Թեոդորոս Կեսարացու վկայաբանությունը
Սուրբ Թեոդորոս զորավարի վկայաբանությունը
Սուրբ Թեոպոնթոս եպիսկոպոսի և Թեովնաս կախարդի վկայաբանությունը
Սուրբ Թեոփիլոսի, նրա կին Պատրոնիկեի և նրա որդի Դամաղիայի վկայաբանությունը
© Gratun.org