Gratun

Վարք Սրբոց, Հատոր Ա

Արշակ Մադոյան (Թարգմանիչ)
Վարք Սրբոց by
Երկու Խոսք
Սուրբ Եպիսկոպոս Աբդայի, Որմզդանի, Սաինի և Բենիամին Սարկավագի Վկայաբանությունը
Սուրբ Աբդլմսեհի Վկայաբանությունը
Սուրբ Ադրիանոսի և նրա կնոջ՝ Անիտոլի վկայաբանությունը
Սուրբ Աթանագինես եպիսկոպոսի վկայաբանություն
Սուրբ Ակակիոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Ակիփսիմայի, Այիթալայի և Հովսեփի վկայաբանությունը
Անդրե զորավարի և նրա զորքի՝ երկու հազար ութ հարյուրի վկայաբանությունը
Սուրբ Անթիմոս եպիսկոպոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Անտիոք Անարծաթ բժշկի վկայաբանությունը
Սուրբ Ապողոնիոս ճգնավորի վկայաբանությունը
Սուրբ Արքիպասի և Փիլիմոնի վկայաբանությունը
Սուրբ Ափրասի վկայաբանությունը
Բաբելաս եպիսկոպոսի և երեք մանկանց վկայաբանությունը
Սուրբ Բաբելաս Մեծի և ութսունչորս աշակերտների վկայաբանությունը
Տորոմենի քաղաքի եպիսկոպոս Սուրբ Բագարատի վկայաբանությունը
Սուրբ Բասսոսի և նրա որդիներ Թեոգնեսի, Ագապի և Պիստիսի վկայաբանությունը
Չորս սուրբ վկա զինվորների՝ Բասոսի, Եվսեբիոսի, Եվտիքոսի և Բասիլիոսի վկայաբանությունը
Երանելի Բարդիշո եպիսկոպոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Բարդողոմեոս առաքյալի վկայաբանությունը
Սուրբ Բարղամի վկայաբանությունը
Պատմություն և խոսք Ելլադիոսի՝ սուրբ և փառաբանված Բարսեղ հայրապետի՝ Կապադովկիո Կեսարիայի արքեպիսկոպոսի կյանքի և սքանչելագործությունների մասին
Պենեվենդի եպիսկոպոս սուրբ Գենարիոսի վկայաբանությունը
Սուրբ Գեորգ զորավարի վկայաբանությունը
Սուրբ Գուրիասի և Սամոնասի վկայաբանությունը
Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի կյանքի պատմությունը
Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի կյանքի այլ պատմություն
Սուրբ Գրիգոր Սքանչելագործի վարքը
© Gratun.org