Gratun

Դանիէլի Մարգարէութիւն - Book of Daniel

Դանիէլի Մարգարէութիւն
Դանիէլի Մարգարէութիւն

Մեկնութիւն է Գրել

Վարդան Արևելցի -
" … ունի զանազան մեկնութիւններ Սաղմոսի, Դանիէլի, Հնգամատեան եւ Երգոց-երգոյն … "
"1146. Վանականի Աշակերտներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.