Gratun

Ասպետ - Knight

Դարձաւ

Լևոն Գ - Նոյեմբեր 17, 1256
" … նոյեմբեր 17-ին, մեծաւ շքեղութեամբ Մամեստիոյ մէջ, Հեթում կատարեց իր անդրանիկ Լեւոնի ձիաւորեցուցանելոյ հանդէսը … "
"1137. Հեթում Ի Կիլիկիա." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.