Gratun

Արարատեան վկաներ - The ten thousand martyrs of Mount Ararat

Արարատեան վկաներ
Արարատեան վկաներ

Յիշատակութեան Օր

- Յունիս 22
" … զոր Լատին յայսմաւուրքը կը յիշատակէ Յունիս 22 օրուան ներքեւ … "
"30. Գործերն ու Վախճանը." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.


Տես Նաև - See Also