Gratun

Կաթողիկոս - Catholicos

Կաթողիկոս
Կաթողիկոս

Թեկնածու

Գրիգոր Սկևռացի -
" … Շատերուն աչքը Գրիգոր Սկեռացիին վրայ էր, իբր զի ոչ միայն արժանաւոր ձիրքեր ունէր … "
"1101. Ընտրութիւն Եւ Նախընթաց." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Օծում

Ալեքսանդր Բ Բյուզանդացի - Մարտ 6, 1754
" … consecrated, March 6th, 1754 … "
"Chronology of Supreme Patriarchs." The Church of Armenia. London: A. R. Mowbray & CO., LTD., 1955.

Կոստանդին Բ Կատուկեցի - Ապրիլ 13, 1286
" … 1286 ապրիլ 13-էն, որ Կոստանդին օծուեցաւ … "
"1176. Հեթում Վանական." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Կոստանդին Բ Կատուկեցի - Ապրիլ 13, 1286
" … Կոստանդինը օծեցին Սիսի մէջ, յաւագ եկեղեցին Սուրբ Սոփի (ՕՐԲ. Բ. 184), ի մեծի ճրագալուցի զատկին, որ կը հանդիպէր 1286 ապրիլ 13-ին … "
"1168. Ընտրութեան Պարագաները." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Գրիգոր Է Անաւարզեցի - Յուլիս 28, 1292
" … 1292 յուլիս 28-ին հաշուել ալ հնար չէ։ Հետեւաբար պիտի գոհանանք 1293 ամառուան միջոցին դնել Անաւարզեցիին պաշտօնապէս կաթողիկոս օծուիլը … "
"1197. Անձնական Հանգամանք." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Ընտրութիւն

Սարգիս Ա Սևանցի - Մարտ 29, 992
" … Sarkis I. of Sevan; elected on March 29th, 992 … "
"Chronology of Supreme Patriarchs." The Church of Armenia. London: A. R. Mowbray & CO., LTD., 1955.

Կոնստանդին Գ Կեսարացի - Մարտ 19, 1307
" … Constantine III. of Caesarea; elected, March 19th, 1307 … "
"Chronology of Supreme Patriarchs." The Church of Armenia. London: A. R. Mowbray & CO., LTD., 1955.

Կոնստանդին Ա Բարձրաբերդցի - 1221
" … Կոստանդին ընտրուեցաւ ոչ յարենի եւ կամ ի պատւոյ, կամ ի մամոնայէ, այլ ի շնորհաց Հոգւոյն կոչեցեալ եւ յամենայն լեզուաց վկայեալ (Վար. 141), որով կուզէր ակնարկել, որ իր արժանաւորութեամբ բարձրացաւ, եւ ոչ իր ազգատոհմովը, ինչպէս իր նախորդները … "
"1101. Ընտրութիւն Եւ Նախընթաց." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.