Gratun

Արաբներ - Arabs

Արաբներ
Արաբներ

Ճակատամարտ

Վարդանակերտի ճակատամարտ - Յունուար, 703
" … Վարդանակերտի պատերազմը պէտք է ուրեմն դնել 703-ի Յունուարին … "
"528. Վարդանակերտի Յաղթութիւնը." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.