Gratun

Դեկտեմբեր - December

Մահացել է

Օշին (Կոռիկոսի իշխան) - Դեկտեմբեր 25, 1264
" … 1264 դեկտեմբեր 26-ին թագաւորեղբայր ու Կոռիկոսի իշխան Օշինի մահը … "
"1139. Զանազան Դիպուածներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Ընտրութիւն

Հռոմի Պապ - Վոնիփակիոս Ը պապ - Դեկտեմբեր 24, 1294
" … գրաւել պապական աթոռը 1294 դեկտեմբեր 24-ին … "
"1209. Կաթողիկոս և Թագաւոր." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.