Gratun

Դաւիթ Դւնեցի - David of Dvin

Նահատակութիւն Խաչելութեամբ

- Ապրիլ 4, 701
" … Հաւանականագոյն է 701 Ապրիլ 4-ին դնել … "
"525. Դաւիթ Դըւնեցի." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Յայտնի նաև որպէս

Սուրհան Դւնեցի -
" … իր Դաւիթ անունը տուաւ նորահաւատ իշխանին … "
"505. Դաւիթ Դրինեցի." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.


Տես Նաև - See Also