Gratun

Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի - Abraham Aghbatanetsi

Նամակ է գրել

Մովսէս Ցուրտաւացի - Յունուար, 609
" … հնար է Աբրահամի պատասխանը դնել նոյն տարւոյ Յունուարի վերջերը … "
"420. Աբրահամ և Մովսէս." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.


Տես Նաև - See Also