Gratun

Մոնղոլներ - Mongols

Մոնղոլներ
Մոնղոլներ

Գերութիւն

Քրիստոնեայ -
" … քրիստոնեայ գերիներ ուրացութեան ստիպուելով … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Գրիգոր Հաղբակեան -
" … Գրիգոր Հաղբակեան գերի ինկաւ … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Արշաւանք

Իսլամ -
" … Թաթարները քրիստոնեայ են եւ իսլամներուն դէմ կու գան … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Վրաստան -
" … Սուպութա զօրավարին առաջնորդութեամբ Կովկասներէն անցնելով Վրաց թագաւորութեան վրայ ինկաւ … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Պարսկաստան -
" … յարձակեցան, եւ գլխաւորապէս Պարսից կողմերը … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

-
" … Ասիոյ միջնաշխարին Թաթարները, որ Մոնղոլ եւ Թուրք ալ կը կոչուին, դէպ արեւմուտք սկսեր էին արշաւել … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Նահատակութիւն

Գրիգոր Հաղբակեան -
" … Գրիգոր իշխանի վրայ, զոր նեղեցին բազում խոշտանգանօք, քարշեցին մերկ ի վերայ երկրի, եւ քաշով քանդեցին զամենայն մարմինն, մինչեւ ի գանելն նոցա աւանդեաց զհոգին, եւ ընկալաւ ի Քրիստոսէ զվկայական պսակն … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Հիշատակում

Սրբապղծութիւն -
" … քրիստոնէական սրբութիւններ պղծուեցան … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Կրօնական պատկանելիութիւն

Քրիստոնեութիւն -
" … Ձայն ելած էր թէ Թաթարները քրիստոնեայ են … "
"1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.


Տես Նաև - See Also