Gratun

Ամասնութիւն - Marriage

Ամասնութիւն
Ամասնութիւն

Ամուսնութիւն

Զապէլ թագուհի - Հեթում Ա - Յունիս 7, 1226
" … 1226 թուականին (ՍՄԲ. 121), Հոգեգալստեան տօնին (ՍԻՍ. 528), որ այն տարի կիյնար յունիս 7-ին … "
"1105. Հեթումի Թագաւորելը." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.

Փիլիպպոս Անտիոքացի - Զապէլ թագուհի - 1222
" … Ամուսնանալու տարիքին հասած ըսուող աղջիկը Զապէլն էր, 1215 ին ծնած (1088), որ հազիւ 7 տարեկան կրնար եղած ըլլալ … "
"1102. Փիլիպպոսի Թագաւորելը." Ազգապատում. Բեյրութ: Սևան, 1959.


Տես Նաև - See Also

  • Marriage - https://en.wikipedia.org/wiki/Marriage