Gratun
The Church of Armenia
The Church of Armenia
by Malachia Ormanian
London: A. R. Mowbray & CO., LTD., 1955
Յունուար, 1272 - Կիրակոս Գանձակեցի, Մահացել է
Յունուար, 609 - Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի, Նամակ է գրել Մովսէս Ցուրտաւացի
Յունուար, 703 - Վարդանակերտի ճակատամարտ, Ճակատամարտ Արաբներ
Յունուար 2, 549 - Մանաճիհր Գրիգորիս, Նահատակութիւն Դանշապուհ մարզպան
Յունուար 3, 1251 - Ստեփանոս Տէրյուսկանորդի, Յիշատակութեան Օր
Յունուար 6, 1271 - Լևոն Գ, Օծում Թագաւոր
Յունուար 6, 1299 - Հեթում Բ, Օծում Թագաւոր
Յունուար 6, 303 - Տրդատ Գ, Մկրտութիւն Գրիգոր Լուսավորիչ
Յունուար 14, 615 - Գէորգ Իզալացի, Նահատակութիւն Խաչելութեամբ
Յունուար 19, 1227 - Գրիգոր Թ Պապ, Նամակ է գրել Կոնստանդին Գունդստաբլ
Յունուար 19, 1227 - Գրիգոր Թ Պապ, Նամակ է գրել Հեթում Ա
Յունուար 22 - Զապէլ թագուհի, Յիշատակութեան Օր
Յունուար 23 - Թորոս արքայորդի, Մահացել է
Յունուար 29 - Վանական վարդապետ, Մահացել է
Contact | About
© Gratun.org