Gratun
Աստուածաշնչական Սուրբեր
Աստուածաշնչական Սուրբեր
by Շնորհք Արք․ Գալուստեան
Երևան: Գանձասար, 1997
Վարք Սրբոց
Վարք Սրբոց, Հատոր Գ

Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2010
Վարք Սրբոց
Վարք Սրբոց, Հատոր Բ

Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2009
Վարք Սրբոց
Վարք Սրբոց, Հատոր Ա

Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2009
Չորս Ավետարանների Համառոտ Մեկնություն
Չորս Ավետարանների Համառոտ Մեկնություն
by Ստեփանոս Սիւնեցի
Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2013
Ժամագիրք
Ժամագիրք

New York, NY: Ս․ Վարդան, 1986
Ճառեր
Ճառեր
by Հովհան Մանդակունի
Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2008
Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցու Քրիստոնեականը
Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցու Քրիստոնեականը
by Արշակ Տեր-Միքելյան
Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2007
Ազգապատում
Ազգապատում, Հատոր Բ
by Մաղաքիա Օրմանեան
Բեյրութ: Սևան, 1959
Ազգապատում
Ազգապատում, Հատոր Ա
by Մաղաքիա Օրմանեան
Բեյրութ: Սևան, 1959
Յունուար, 1272 - Կիրակոս Գանձակեցի, Մահացել է
Յունուար, 609 - Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի, Նամակ է գրել Մովսէս Ցուրտաւացի
Յունուար, 703 - Վարդանակերտի ճակատամարտ, Ճակատամարտ Արաբներ
Յունուար 2, 549 - Մանաճիհր Գրիգորիս, Նահատակութիւն Դանշապուհ մարզպան
Յունուար 3, 1251 - Ստեփանոս Տէրյուսկանորդի, Յիշատակութեան Օր
Յունուար 6, 1271 - Լևոն Գ, Օծում Թագաւոր
Յունուար 6, 1299 - Հեթում Բ, Օծում Թագաւոր
Յունուար 6, 303 - Տրդատ Գ, Մկրտութիւն Գրիգոր Լուսավորիչ
Յունուար 14, 615 - Գէորգ Իզալացի, Նահատակութիւն Խաչելութեամբ
Յունուար 19, 1227 - Գրիգոր Թ Պապ, Նամակ է գրել Կոնստանդին Գունդստաբլ
Յունուար 19, 1227 - Գրիգոր Թ Պապ, Նամակ է գրել Հեթում Ա
Յունուար 22 - Զապէլ թագուհի, Յիշատակութեան Օր
Յունուար 23 - Թորոս արքայորդի, Մահացել է
Յունուար 29 - Վանական վարդապետ, Մահացել է
Contact | About
© Gratun.org